โครงการด้วยรักและห่วงใย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี (Love and Care Project)
Untitled Document
ชื่อสกุล :ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
ตำแหน่ง :ประธานที่ปรึกษาโครงการด้วยรักและห่วงใย
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นายสะอาด แสงรัตน์
ตำแหน่ง :ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินโครงการด้วยรักและห่วงใย
เบอร์โทร :0850129215
e-mail :


ชื่อสกุล :นางศศิวิมล นพสุวรรณ
ตำแหน่ง :ผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและห่วงใย
เบอร์โทร :0818567523
e-mail :


ชื่อสกุล :คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษาโครงการด้วยรักและห่วงใย
เบอร์โทร :
e-mail :

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

ไอพีคุณ
: 54.196.116.3
วันที่เริ่มนับ
: 02/05/2559
วันที่ปัจจุบัน
: 16/07/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 189082